Fragt fra 49,- Fri fragt over 799,-
våd og sumpet græsplæne

Oversvømmet græsplæne – Hvad gør man?

En oversvømmet græsplæne er hverken pæn at se på eller indbydende at opholde sig på. Der kan være mange årsager til, at plænen står under vand, men fortvivl ikke. I langt de fleste tilfælde er der hjælp at hente, så du kan slippe af med den oversvømmede plæne. Læs med og se, hvordan du får en flot og tør græsplæne!


En oversvømmet græsplæne kan ikke bruges til meget. Men inden du går i gang med det helt store havearbejde, skal du starte med at identificere årsagen til den fugtige plæne. Den eneste måde at komme problemet til livs på er ved at finde ud af, hvad der er skyld i den oversvømmede græsplæne.

Når du har fundet årsagen til problemet, kan du handle ud fra det rigtige grundlag og dermed tage de forholdsregler, det kræver at få en flot plæne igen.

Oversvømmelse

Identificer hvorfor din græsplæne er våd

De seneste år har mange haveejere været plaget af oversvømmende græsplæner. Inden du begynder på den helt store haverenovering, skal du starte med at finde årsagen til, at plænen står under vand, så du kan gribe opgaven rigtigt an fra start.

Her får du nogle af de hyppigste årsager til en oversvømmet græsplæne.

 • Højt grundvand
 • Forkert hældning
 • Dårlig nedsivning

Højt grundvand

I de senere år er der faldet mere regn i Danmark end nogensinde før. Det har sat græsplæner under vand over hele landet, og især områder, der i forvejen ligger lavt, er særligt udsat. Jorden kan ikke optage de store mængder regnvand, og mange steder har grundvandet stået så højt, at det har oversvømmet både haver og boliger.

Stigende grundvandsstand rammer især lavtliggende områder og områder, hvor der i forvejen er åer, vandløb og søer. Nogle steder er grundvandet steget helt op til 2 meter, hvilket betyder, at grundvandsspejlet nu ligger umiddelbart under jordoverfladen.

Problemet med stigende grundvand vokser og er allerede et stort problem flere steder i landet. Det er meget svært at løse problemet for den enkelte husejer, og mange mener, at kommunerne skal stå for løsningen i de særligt udsatte områder.

Hvis du overvejer at flytte til et område, hvor du mener, der kan være risiko for forhøjet grundvandsstand, så bør du undersøge sagen, inden du flytter. Hvis grundvandet ligger lavt, vil der ikke være nogen risiko, men i områder der i forvejen har højt grundvand, kan der være grund til at være ekstra opmærksom.

Forkerte hældninger (lav grund)

En anden årsag til at din græsplæne er våd eller fugtig, kan være, at vandet samler sig på græsset og ikke har mulighed for at løbe væk. Hvis plænen ligger i en lavning, vil alt regnvandet naturligt nok samle sig dér. Under normale omstændigheder vil du sikkert ikke opleve problemer, men med de mange kraftige og længerevarende regnskyl kan de store mængder vand give problemer.

Hvis du i forvejen bor i et område med højt grundvand, kan det være meget svært at løse problemet. Én ting, som du dog skal være opmærksom på, er, om du laver ændringer i haven, som bevirker, at vandet samler sig i søer og ikke kan løbe væk.

Det kan f.eks. være store flisebelagte arealer, som leder alt vandet ud på græsplænen. I disse tilfælde er det vigtigt at sørge for, at vandet i stedet bliver ledt væk fra græsset. Det kan du bl.a. gøre ved at bruge en belægning, der tillader, at vandet kan trænge igennem eller ved at lede vandet til kloaksystemet.

Dårlig nedsivning (traktose)

Traktose betyder, at jorden er så hårdt komprimeret, at vandet ikke kan sive ned. Det bevirker, at vandet løber oven på jorden, indtil det kommer til et sted, hvor det er muligt, at vandet kan trænge ned i jorden. Sådan et sted kunne udmærket være din have og græsplæne.

Traktose ses på mange byggepladser, hvor der er kørt med tunge maskiner under byggeprocessen. Maskinerne komprimerer jorden, og hvis jorden ikke efterfølgende bliver løsnet – eller grubbet, som det kaldes – kan der opstå problemer med traktose.

Der kan gå nogle år, fra du er flyttet ind i et nyt hus, til problemet begynder at vise sig. Hvis jorden i din have er så hårdt komprimeret, at vandet ikke kan sive ned, er den eneste løsning at få løsnet jordlaget under den øverste muld. Ofte kan du nemt se, at vandet ikke forsvinder, når det regner, men det kan også give sig udslag i, at træer og buske ikke vokser, som de skal.

Behandling af oversvømmet, sumpet og våd græsplæne

Nu har vi været inde på nogle af de forskellige årsager til, at vandet har svært ved at sive ned i jorden. Som nævnt er det vigtigt at identificere årsagen, for at du kan vælge den bedst mulige løsning. Du har sikkert allerede en idé om, hvad der kan være årsag til din oversvømmede græsplæne, og du kan vælge den løsningsmodel der passer bedst.

Nogle af løsningerne er forholdsvis lette at tage fat på, mens andre er mere omfattende og omkostningstunge. Vigtigst af alt er dog, at du får lavet den løsning, der passer bedst til din have.

Herunder får du nogle forslag til, hvordan du bedst løser problemet med en oversvømmet græsplæne.

Lav drænhuller i plænen

Hvis der er små vandpytter rundt om på græsplænen, tyder det på, at det kun er enkelte mindre områder, der har problemer med, at vandet kan sive ned. I disse tilfælde kan du prøve at lave drænhuller i de berørte områder i græsplænen.

Drænhuller er en nem og billig løsning, og det kræver kun lidt arbejde og et pælebor. Det letteste er at anvende et pælebor med motor, men et hånddrevet bor, kan også bruges.

Start med at udpege de steder i plænen, hvor du mener, der skal laves ekstra dræning. Det er lettest at udpege områderne på dage, hvor det regner kraftigt, og du kan med fordel afmærke områderne ved at slå en pind i jorden.

Når du har styr på de enkelte arealer i plænen, er du klar til at lave drænhuller. Start med at skære et stykke græstørv op, som er et stykke større end diameteren på pæleboret. Græstørven skal lægges ned igen bagefter, så den skal helst være i ét stykke.

Nu skal du bore et hul, der er så dybt som muligt og fylde hullet op med perlegrus indtil ca. 20 cm fra jordoverfladen, så skal græstørven lægges ned igen.

Bor det antal huller, som du mener, der er brug for. Men sørg for, at der minimum er 50 cm imellem hvert hul.

Drænhullerne i græsplænen sørger nu for, at vandet lettere kan ledes væk, og resultatet er forhåbentlig en tør plæne.

Grubning af græsplænen

Hvis du har problemer med traktose, altså at jorden er for hård til, at vandet kan sive ned, er grubning af græsplænen den bedste løsning.

Grubning sker ved, at det øverste jordlag på ca. 20-30 cm løsnes. I svære tilfælde kan det være nødvendigt at gå helt ned i 70-80 cm dybde for at løsne jorden.

Grubning og fræsning af græsplæne
Men en motorfræser/grubber som denne kan du selv løsne det øverste lag på ca. 30 cm.

Når jorden bliver grubbet, sikres det, at jorden er løs nok til, at vandet kan sive ned, når det regner kraftigt. Grubning har ligeledes den fordel, at jorden iltes og skaber den bedste grobund for planter, græs, træer og anden bevoksning.

Selve grubningen foretages med en stor havefræser. I nogle tilfælde kan du selv foretage grubningen, men ofte skal du have fat i en gartner, der råder over større og kraftigere maskiner. En almindelig havefræser kan ikke altid fræse dybt nok til, at jorden løsnes ordentligt.

Det er naturligvis lettest at udføre grubningen, inden græsplænen bliver anlagt, men ofte kommer traktose først til udtryk efter nogle år, og så er der ikke andet at gøre end at anlægge græsplænen på ny. Det er heldigvis ikke svært at anlægge en ny græsplæne – læs hvordan du selv kan gøre det i vores indlæg om græssåning her.

Tilsæt sand

Ved at tilsætte et tyndt lag sand oven på plænen, kan du faktisk slå to fluer med ét smæk. Sand har en drænende effekt, som bevirker, at vand lettere kan trænge ned, og du slipper dermed for de små irriterende vandpytter på græsplænen.

Ved at tilsætte sand opnår du ikke kun, at plænen bliver mere tør, du får også en mere jævn græsplæne. Sandet udfylder nemlig alle de små huller og fordybninger og gør plænen helt plan.

Det er lettest at fordele sandet med bagsiden af en rive. På den måde sikrer du, at græsplænen bliver helt jævn, og at der ikke bliver lagt for tykt et lag.

Du skal maksimalt lægge et lag sand på en halv centimeter ud. Hvis du lægger for tykt et lag sand ud, risikerer du, at græsset går ud. I disse tilfælde er du nødt til at efterså på de skadede områder.

Du kan læse meget mere om hvordan man effektivt topdresser sin græsplæne i vores Guide om topdressing her.

Nedgravning af faskine i græsplæne

En faskine er en stor kasse, der er fyldt med sten eller andet materiale, der let kan opsamle det overskydende vand fra græsplænen. Når vandet løber ned i faskinen, vil det stille og roligt sive videre ned i jorden, og dermed kan faskinen optage vandet fra græsplænen.

Selvom en faskine er en forholdsvis simpel løsning, skal du have tilladelse af kommunen til at lade vandet sive ned i grundvandet. En af årsagerne til, at du skal indhente tilladelse til nedgravning af faskinen, er for at undgå, at der sker en forurening af grundvandet. Det kan f.eks. ske på grund af forurenet jord under faskinen. Du må dog gerne selv udføre arbejdet med at grave faskinen ned, blot tilladelsen er i orden.

Hvis faskinen skal tilsluttes kloaksystemet, skal du altid have fat i en fagmand, da tilslutningen kræver, at arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. En fagmand vil ligeledes kunne råde og vejlede dig, så du vælger den bedste placering for faskinen.

Lav en nedsivningssø (lavning)

Har du problemer med rigtig meget vand i haven, så kan du udnytte det som en del af havens udsmykning og lave en lille sø eller dam.

Hvis du har en lavning i haven, der alligevel altid står under vand, så kan du med fordel lede alt regnvand ned til den kunstige sø og lave et smukt vandmiljø i haven.

Når det regner kraftigt, vil vandet løbe ned i søen, hvor det vil samle sig til det igen bliver tørvejr. Fra søen vil vandet stille og roligt sive ned i jorden, og du kan nyde din lille sø, indtil alt vandet er forsvundet.

I særligt våde perioder vil vandet stå højt i søen, mens den kan være helt udtørret i de varmeste sommermåneder.

Nogle steder kræver det en særlig tilladelse fra kommunen at lave en nedsivningssø. Husk derfor altid at spørge kommunen til råds først.

Plant regnbede og ”tørstige træer”

En sidste mulighed er at plante træer og buske, som er særligt glade for vand, eller at etablerer et decideret regnbed.

Regnbedet kan sammenlignes med nedsivningssøen, vi har nævnt herover. I stedet for at etablere en sø, kan du anlægge et regnbed med planter, som kan optage det overskydende regnvand.

Det er vigtigt, at du vælger planter, der både kan tåle meget våde perioder, men som også kan overleve perioder uden vand. Her kan du med fordel se på forskellige stauder, buske og flere græsarter. Rundt om søen kan du plante træer, som f.eks. birk, der er kendt for at kunne optage store mængder vand.

I lighed med nedsivningssøen er der flere kommuner, der betragter regnbede som et nedsivningsanlæg, og som derfor kræver tilladelse. Så her skal du også altid huske at spørge de rette myndigheder til råds.

FAQ

Kan en græsplæne drukne?

En græsplæne har ikke godt af at ligge under vand i lange perioder, det er derfor vigtigt at tage affære, hvis ens græsplæne pludselig står under vand. Desuden så bliver vigtige mineraler og næringsstoffer vasket væk, når ens græsplæne er oversvømmet.

Hvordan dræner man en græsplæne?

Der er 6 metoder hvorpå man kan komme sin oversvømmede plæne til undsætning: • Lave drænhuller • Grubning • Tilsætning af sand • Nedgravning af faskine • Lave en nedsivningssø • Etablere et regnbed

Hvilke planter suger meget vand?

Der findes både træer og buske, som suger meget vand og trives i meget våde forhold. Eksempler på planter som suger meget vand: • Birketræer • Piletræer • Kinesisk elefantgræs • Bærmispel • Solbær • Vandgran • Hosta

Hvorfor bliver en græsplæne oversvømmet?

En græsplæne bliver typisk oversvømmet af en eller flere af disse 3 grunde: • Højt grundvand • Forkert hældning • Dårlig nedsivning

11 Kommentarer

 1. Hej Martin. Jeg har netop læst dine fine beskrivelser af, hvordan en oversvømmet græsplæne skal behandles. Tak!

  Jeg har netop købt et 3 år gammelt hus.

  Min græsplæne er oversvømmet, når det har givet en del regn. Ikke kun få pytter, men mange steder. Plænen er plan. Jeg ved fra oplysninger fra boringer udført tæt på, at der er en del ler i jorden i området. Ingen problemer med højtstående grundvand. Da mine naboers plæner ikke oversvømmes, tænker jeg at problemet kan løses ved grubning af plænen. Tror du at det vil være nok at lave drænhuller i plænen?

  Christian Andersen
  1. Hej Christian

   Dejligt at det ikke er højtstående grundvand!

   Jeg tænker umiddelbart at grubning er den bedste løsning, men som du selv nævner kan drænhuller muligvis også være en god løsning – Det afhænger af omfanget af problemet.

   Uden at have set din græsplæne, så vil jeg forslå at du først forsøger dig med drænhuller, inden du investerer i grubning, da det kan være er en omfattende opgave.

 2. Hej
  Tak for fin artikel. Tænker jeg vil give mig i kast med drænhuller,- men er det kun Perlegrus man kan bruge eller andet lige så godt?? ( kan man bruge stabilgrus ) Tænker os på, at de fleste steder kan man kun købe store mængder af sand og grus og jeg vil gerne købe så det passer med en 10 huller og ikke flere tons..

  Håber i lige kan hjælpe mig?

  mvh Kristian

  1. Hej Kristian

   Det skal helst være større sten uden sand som fx perlegrus og nøddesten. Stabilgrus kan sikkert godt fungere, men det indeholder meget ler og er derfor ikke det optimale materiale.

   Du kan være heldig at finde 20-25 kg poser i dine lokale byggemarkeder og planteskoler. 🙂

   Martin Nissen
 3. Hej Kristian
  vi har i vores boligforening et græsområde med klar vand i lange perioder. Grundvandet står 50 cm under overfladen. For 2 år siden blev området grubbet, men det har ikke afhjulpet problemet. Nu diskuterer vi om en faskine er løsningen. men nogle mener at vi jo bare sænker faskinen ned i vand, så den ikke vil virke efter hensigten. har du et godt råd.

  Ingeborg Svendsen
  1. Hej Ingeborg

   Det er særligt udfordrende når det er grundvandet, som står højt på et område.

   Når man overvejer en faskine, så skal det være muligt at lede vandet et sted hen, hvor det kan sive ned i jorden. Det lyder til at det kunne blive et problem i jeres tilfælde, når det skyldes højt grundvand.

   Vælger i at etablere en faskine kan i samtidig forsøge at hæve området ved at køre mere jord på området. Er der snakke om et stort område, så bliver det naturligvis et ret omfattende projekt.

   Et alternativ kunne være at lave en nedsivningssø og derved forsøge at kontrollere vandet for at minimere området som er oversvømmet.

   Uanset hvad, så vil jeg anbefale jer at søge rådgivning hos en lokal entreprenør eller anlægsgartner.

   Mvh
   Martin

   Martin Nissen
  2. Hej Vi har også bøvlet med meget vand på græsplænen pga at vores grundvand står højt, samt at jorden er meget komprimeret – hvilket resulterede i at græsset ikke gror optimalt og at vigtige næringsstoffer på plænen vaskes væk, da vandet ikke kan sive ned. Vores løsning var at få en faskine, hæve græsplænen med ekstra muld, smide sand på plænen og bruge en grev til at lave huller i plænen som man kan fylde op med sand. Og det ser ud til at have løst problemerne.

 4. Min mand har vendt en del af græsplænen ved vores lejebolig, så vi kan have planter. Det er ren traktosejord, og bla vores stenbræk hænger med næbet. Kan det give mening at lave huller omkring planterne med en greb? Og ellers dække jorden med fx græsafklip? Måske med tang eller andet materiale? Og giver det mening at plante pæoner og bærbuske?

  1. Hej Fru Møller.

   Når det er en plæne der er ramt af traktrose, så er det en rigtig god ide at lave nogle drænhuller rundt omkring i plænen og om planterne.
   At bruge græsafklip og andet afklip kan du godt bruge til at afdække med. Det vil blot kompostere og give næring til jorden med tiden. Det er en super god måde at få genanvendt dit haveaffald på.

   Med venlig hilsen
   Marc

 5. Hej Martin.

  Vi har en stor græsplæne der jævnligt står vandspejl på da grundvandet står høj. Vi bor lige ud til en eng og den tidligere ejer har etableret dræn, så vandet forsvinder efter nogle dage og en del hurtigere end hos vores naboer, der ikke har dræn.
  Der er nogle lommer hist og pist på plænen og det er naturlivis der vandet først ligger.

  Jeg er kommet til at tænke på om man skulle fylde disse huller op med jord og så tænkte jeg – hvorfor ikke smide 10-15 cm jord på hele plænen for både at få den jævn og så hæve den fra grundvandet.

  Kan man det? Vil det hjælpe en oversvømmet græsplæne? Hvis man gør det skal man så lave et lille fald på plænen for at lede vandet væk fra huset?

  Mvh Marianne

  Marianne Nibe Lohmann
  1. Det er ikke en dårlig ide at hæve niveaet med f.eks. jord. Det er noget man ofte gør i områder med højt grundvand, hvor man har gjort hvad man kunne ift. dræn og vandafledning.

   Du bør helt klart lave fald væk fra huset, hvis det er muligt. Der må i hvert fald ikke være fald ned mod huset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

e-remove